Markering

Markeringsstokke.


- Udført i gennemfarvet 32 mm, 40 mm, 50 mm

  polythylen og i længde efter ønske

- Markeringsstokkene kan efter ønske monteres

  med kortlysreflex i standart farver

Markeringsstokke anvendes primært til marke-

ring af skilt, genstande m.v. i terræn, samt af-

grænsning af områder blandt andet elektro-

nisk følsomme områder.

Markeringsstokke anvendes ligeledes til af-

mærkning af breden på sne- og fejemaskiner i

lufthavne.

Sokkel for 32 mm markerings

stokke, fremstillet af

polyethylen.

Markeringsstokke spec. fremstillet til at kunne

modstå kraftige vind- og kulde påvirkninger i

længere tid i arktiske områder.