Heliport

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser.


Der henvises til:

BL 3-8, udgave 2, 12 december 2008

Afmærkning af air taxiways


- markeringen vises som tre lige store bånd

  af reflekterende reflex, der viser

  gul - grøn - gul.

- markeringen er udført skrøbelig og

  monteret på alu-rør.

- markeringen må ikke have en højde

  på mere end 35 cm over terræn eller

  snedækket.             

Afmærkning af air transitruter.


- transitrutemarkering vises som tre lige

  store vertikale bånd af reflekterende

  reflex, der viser gul - grøn - gul.

- markeringen er udført skrøbelig og

  monteret på to aluvinkler og to alu-rør.

- markeringen må ikke have en højde

  på mere end 1 m over terræn eller

  snedækket.